De eerste Meekels
H.G.A.Meekel.


Inhoud
Introductie
Familienamen
Contact
Opstartkaart
Index

Introductie
De eerste Meekels en hun nakomelingen.

Introductie
Uit de verschillende archieven van Sloten blijkt dat er sinds 1775 meerdere Meekels kortere of langere tijd in dit dorp verbleven. Voor zover het na te gaan is, waren zij allen afkomstig uit Dinklage, een dorp in de Kreis Vechta, Oldenburg.Het ligt ongeveer 60 km ten noorden van Osnabrück in Duitsland.

De eerste Meekels die hun sporen achterlieten in deze archieven waren Michael (Johann Heinrich Michael) en zijn broerArend (Johann Heinrich Arnoldus), beiden zijn geboren te Dinklage. De eerste ging op 22.04.1775 in het "Rechthuis" te Sloten in ondertrouw met Johanna van Eyken, de tweede was hierbij aanwezig als getuige.

Uit het doopboek van de H. Laurentius te Buitenveldert blijkt dat een jaar later, op 20.03.1776, Arie Meekel (Johann Heinrich Arnold) en zijn vrouw Trijntje (Anna Catharina) Harte aanwezig waren bij de doop van een dochter van Michael Meekel en Johanna van Eyken. Arie Meekel was te Dinklage gedoopt en dit echtpaar was op 30.01.1776 te Dinklage gehuwd. Arie Meekel en Catharina Harte zijn later weer teruggegaan naar Dinklage, hun oudste dochter werd daar op 24.09.1777 gedoopt. Op 28.01.1786 duikt hun naam weer op in het doopboek te Buitenveldert, ditmaal bij de doop van hun 4e kind, Wilhelmus. Het begraafboek van de kerk te Sloten vermeldt dat er op 20.10.1775 een Casper Meekel,"dienstbare uit de Sloterpolder", begraven werd. Deze was vermoedelijk ook afkomstig uit Dinklage, het trouwboek aldaar vermeldt een huwelijk op 08.02.1734 van een Herman Casper Meekel met Anna Sabina Ostendorp.

Op 14.10.1785 ondertrouwde te Amsterdam, Anna Margaretha Meekel (zuster van Michael) met Hendrik Thoma (in Dinklage Thomann), beiden waren gedoopt te Dinklage.

De eerste Meekel die voorkomt in het trouwboek van de parochie van de H. Catharina te Dinklage wordt vermeld als MECKEL. Van deze Michael Albertus Meckel is alleen bekend dat hij al op zeer jeugdige leeftijd werkte op de burcht te Dinklage en dat hij voor hij te Dinklage trouwde, onder de parochie's van Lohne, Bakum en Steinfelt gewoond had. Hij trouwde op 29.07.1721 met Anna Nietfeld. In het doopboek werd de naam van deze Michael Albertus achtereenvolgens geschreven als: MECKEL, MÄKEL EN MEKEL, zijn zoons worden afwisselend Meckel en Mekel genoemd, zijn kleinkinderen ook nog als MEEKEL EN MEECKEL. Rond 1810 kwamen ook nog de namen MÆKEL en MÄCKEL voor. De namen Meckel en Mäkel komen in en rond Dinklage nog steeds voor.

Het staat vrijwel vast dat de oorspronkelijke naam MECKEL is, en dat deze naam ontstaan is bij iemand die afkomstig was uit het het plaatsje Meckel. Dit plaatsje ligt ten N.O. van Echternach (Luxemburg) en ten N.W. van Trier (Duitsland).
De Meekels worden in het boekje "Dinklager Familien" vermeldt als kooplieden en "Jäger bei der Burg", dit laatste betekent ongeveer jachtopziener-houtvester. In de doop en trouwboeken van Dinklage worden verschillende Meekels linnenwever genoemd, in het boekje "Burg Dinklage und ihre bewöhner", wordt vermeld dat er ook verschillende houtvesters met de naam Meekel (Meckel, Mäkel) waren.

De stamvader van de familie MEEkEL vestigde zich rond 1785 blijvend te Sloten (in de Sloterpolder, bij de Overtoom). Dit was Johann Heinrich Arnold Mekel, een kleinzoon van Michael Albertus, in Sloten werd hij Arie Mekel genoemd. Deze Arie Mekel en zijn twee zoons Ferdinand en Willem schreven hun naam zelf als Mekel, ook in de doopboeken van de H. Laurentius te Buitenveldert werd de naam Mekel gebruikt, de overheid gebruikte echter de naam Meekel.

De naam MÄKEL komt ook voor in Nederland, dit zijn afstammelingen van: Gerhard Heinrich Mäkel, geboren te Dinklage, in de Burgerlijke stand te Sloten ook bekend als Gerardus Henricus Meekel. Hij was een neef van eerdergenoemde Arie Mekel .

Het is moeilijk vast te stellen hoe de naam Meekel oorspronkelijk luidde, in het Doopboek van de H. Johannes te Steinfelt komt in 1703 de naam voor als MECKELL, in de Doop- Trouw en- Begraafboeken van de H. Catharina te Dinklage werd deze naam op verschillende manieren geschreven.

Voor aanvullingen, verbeteringen en opmerkingen:

Contact
stamboom@meekel.nl